مفت خور مقیم پاریس

به سگ زیاد رو بدی پاچه چوپان رو هم می گیره

در رابطه با : کنایه‌ی کامران نجف زاده به احمدی نژاد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر