می‌کشن می‌دزدن تن مرده شهیدش رو هم دام می‌کنن

زیر نویس می‌رن بیاین تشییع جنازه دانشجوی شهید، بعد تو دانشگاه اسیرت می‌کنن و قرعه کشی می‌کنن از توشون واسه حبس... سرمست از اینکه سرزمین های نوی وقاحت رو کشف و فتح می‌کنن...

در رابطه با: ‏برگزاری تشییع جنازه شهید صانع ژاله

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر