راه حل نهایی

ابراز نگرانی میر حسین موسوی از مسدود کردن حساب یارانه اش توسط دولت


در رابطه با :خطبه فسیل توی نماز جمعه در ارتباط با قطع اینترنت و خط تلفن میر حسین موسوی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر