پاسخ منطقی

[مکان: مطب دکتر-زمان: ۲۲ بهمن]
دکتر: آقای اژه‌ای، دوتا آمپول پنی سیلین براتون نوشتم. یکی رو امروز بزن. یکی رو ۲۵ بهمن.
اژه‌ای: نه آقای دکتر باعث تفرقه می‌شه، اون یکی رو هم الان بزن.
دکتر: کجا بزنم تفرقه نشه؟ چپ یا راست؟


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر