...

نادیده گرفتن نقش قاطر و گاوآهن در اقتصاد بین الملل!

در رابطه با: بازگشت قاطر و گاوآهن به کشاورزی ایران و برای نخستین بار هیچ‌کس از ایران به داووس دعوت نشد!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر