چیزی که بی‌ارزش شده: جون مردم

هفتاد تا توی سانحه ارومیه، روزی سه تا اعدام، الانم که هفده تا رو جای سرویس، کامیون کمپرسی فرستادن روشون!


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر