عناصر اخلاگر

مثل همیشه مشکلات به خیر و خوشی با گلوله حل شد.

در رابطه با : 14 شیر باغ وحش ارم با شلیک گلوله کشته شدند!‏

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر