ما انقلاب کردیم؟

رویانیان، میزان سهمیه خودروهای سواری در اسفندماه و فروردین سال آینده را اعلام کرد:

اسفند: 60 لیتر سهمیه بنزین 700 تومانی، مابقی بنزین آزاد 1300 تومانی
فروردین: 50 لیتر سهمیه بنزین 1300تومانی، مابقی بنزین آزاد 2500 تومانی
اردیبهشت: ؟؟؟

در رابطه با: رویانیان: طرح سهمیه بندی بنزین از آغاز تاکنون برای خود روند صعودی و برای مردم روند نزولی طی کرده!!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر