سير تكاملی ديكتاتورها

ديكتاتو‌رها خودشون رو اينطوری صدا می‌زدن:

هيتلر: من...

صدام: ما...

م.ا.ن: ملت ايران...

حالا موندم ديكتاتور بعدی خودش رو چی صدا می‌زنه!

در رابطه با: احمدی نژاد: هدفمند كردن يارانه‌ها نمايشی از هوشمندی «ملت ايران» است!‏

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر