تونس هم سقوط کرد

هفت شهر از هفت کشور آزاد گشت
ما هنوز اندر خم چل تومن یارانه‌ایم

در رابطه با: رییس‌جمهوری تونس رفت

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر