قیمت عمه‌تون چی؟

در رابطه با: مديرعامل سازمان بهشت زهرا گفت: قيمت قبور پس از اجرای طرح هدفمندكردن يارانه‌ها هيچ تغييری نكرده است !!!

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

یک خیار ممتنع ! گفت...

قابل نداره .. 20 هزار دلار !

ارسال یک نظر