صبح در خانه اتفاق افتاد

-هنوز دارن هدفمند مي‌كننمون؟

+آره عزيزم بپر از سركوچه يه سنگك بگير، خودت مي‌فهمي!
-من نميرم، خيلي مي‌سوزه!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر