استعلام به روز شده

به وزرا گفته شده قبل از هر ملاقات به دفتر رییس‌جمهور سنگال زنگ بزنن ببینن هنوز وزیر هستن یا نه؟

در رابطه با: متکی خبر عزل خود را از رییس‌جمهور سنگال شنید
در همین رابطه: استعلام قبلی از پات

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر