متکی الملک دیلمی

وزیر جدید امور خارجه بلافاصله پس از دریافت حکم خود گفت: من از همین‌جا به رییس‌جمبور اعلام می‌کنم که أن‌دماغ من سفرخارجی‌برو نیستم. آمریکاهاش رو خودش می‌ره؛ سنگال، گامبیاش رو میده به ما.

در رابطه با: مراسم معارفه و تودیع وزیر خارجه

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر