حرف مردم - سیزده

دست عزیزان نيروی انتظامی قطع شود که با قطع يد سارقان و زورگيران، باعث ایجاد امنیت و وحشت در مردم شده‌اند.

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر