حرف مردم - دوازده

چرا داروخانه‌ها به جای الباقی پول دارو، چسب‌زخم و کاندُم می‌دهند و می‌گويند پول خرد نداريم؟ چقدر از پدرم کتک خورده باشم خوب است؟

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

estefade mikardi ta dge chizi nabashe ke bekhateresh kotak bokhori :D

ارسال یک نظر