حرف مردم - نه

بابت اجرای حکم قطع دست يک سارق و زورگیر در مشهد از مسئولان تقاضا داشتم نکنند. خوبیت ندارد. مردم راجع به دست مقام معظم چه می‌گویند؟

در رابطه با: قطع الید (حارشآ شدیدآ شکنجة لرجل المجرد) فی مشهد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر