حرف مردم - ده

ضمن تبریک روز جهانی نابینایان به تمامی مسئولان کشور، لطفن کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهید ببینید چرا باید استقبال لبنان از رییس جمبور، شکوهمندتر از استقبال قم از رَی‌بر باشد؟

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر