به خدا باعث زحمت اوباما شدیم با این تحریمش

این که خیلی بد شد، یعنی دیگه محسنی اژه‌ای و قاضی مرتضوی و سردار رادان و... نمی‌تونن برن آمریکا؟!
.
.
.
در رابطه با: آمریکا ۸ مقام ایرانی را به اتهام سرکوب اعتراضات تحریم کرد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر