سلامتی سه تن...........چین.،چین .،بازم چین

ن،مژده .مژده
دیگر نگران تلخی نباشید
دیگر نگران بوی الکل که از دهانتان می آید نباشید
دیگر دنبال جایی برای نوشیدن نباشید
دیگر نگران پیدا کردن واژه برای سلامتی گفتن نباشید
دیگر نگران گرانی شیشه ای نباشید
محصولات دشمنان ملت ایران تقدیم می کند.(حق آموزش وتبلیغ مصرف این پدیده مختص به خبر آنلاین می باشد)در رابطه با: ورود قرص مشروب به بازار ایران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر