چه اشتباهی کردم/یهود رو آزاد کردم

منم، کورش آن شاهنشه پارس
خامنه اي تاج سر و رهبر ماست
دستماله اون چه زيباست
رنگش سفيد و سياه ست
چه اشتباهي کردم
يهود رو آزاد کردم
مي خوام برم فلسطين
چون با هم از يک سِرِشتيم
ريش هاي من با بيگودي پپيچ پيچ بود
نماد من تو موزه، توي ريشهاش شي پيش بود
وقتي اسفنديار رو ديدم
انگار اهورا مزدا رو ديدم
ولي احمدي رو که ديدم
گل آب به روتون ريدم
احمدي گفت هوي کورش
دستمال قدرتت رو بپوش
چفيه ي آقا رو تنم کرد
لرزه به روح ننم کرد
در رابطه با: چفیه گذاری روی نماد کورش توسط احمدی نژاد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر