آن روزها چه شد؟

يادش بخير پارسال اين روزها با (بازجو جان) ميرفتيم سينما.باغ وحش.بيليارد و...
چه روزهايي بود............. اينجا رو نگاه كنيد يادتون مياد


در رابطه با: اعتراف ابطحي به ساختگي بودن دادگاهها

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر