حرف مردم - پنج

صداوسيما چرا رمضان امسال سريال طنز ندارد؟ سريال های امسال به درد ماه محرم می خورد. اگر برنامه ندارید، شفاف بگویید تا روزه نگیریم و بریم دسته..

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر