خودمم کشک!


(در اخبار-واقعی)


-رمز موفقیت شما چی بود؟
- اول خدا، بعد پدر و مادرم، بعد معلمین، بعد مشاور، ....


در رابطه با: اعلام اسامی نفرات برتر کنکور


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر