جان مریم چشماتو ببند

خردمند، ملک مطیعی، رسام، مشکاتیان، محمد نوری...
بارالها، قرن بیست و یکم هستیم، واسه عزرائیل یه مدیرفنی بذار! ارتش سایبری انگار هکش کرده، اسم جنتی رو از توش پاک کردن!

در رابطه با: محمد نوری درگذشت

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر