ولیم اجازه نمیده

ریتمیک خوانده شود:
می خوام برم قم / برم بشم گم!
.
.
.
در رابطه با: هاشمی: می خواهم بروم قم ، رهبری اجازه نمی دهند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر