رییس جمهور ناکام

شهردار تهران برای دیدار با ژان پل اکتوپس اول، وارد آلمان شد و پرسید میشه منم یه روزی أصبحتُ سوفورآ و أمسیتُ رییس جمهورآ؟

در رابطه با: وی به شهردار هانوفر گفت: ما در تهران روزانه هفت هزار و پانصد تن زباله تولید و جمع آوری میکنیم. خب حالا شما تعریف کنین!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر