جواد خياباني

توكلي اين دقايق رو داره احساسي بازي ميكنه ، نبايد بي گدار به آب بزنه ،
حواسش بايد به ضد حمله هاي احمدي نژاد هم باشه !
احمدي نژاد اين حركات رو شگرد داره !


در رابطه با: حمله شدید احمد توکلی به احمدی نژاد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر