مختصصان داخلی

_ خب به کجا رسیدید؟
_ نود درصدش حله، داریم روی 10 درصد بقیه که هیچی روش اثر نداره کار می کنیم

در رابطه با :
وزیر ارتباطات: اگر بتوانیم نماز را صحیح ترویج دهیم، 90 درصد مشکلات حل می شود
0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر