نطق پیش از دست-جا

وی قطعنامه صادر شده علیه ایران را منطق گاوچرانی خواند و گفت مـــــــــــــا

در رابطه با: روابط ایران-آمریکا

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر