ويرجين بوي

- پسرم چته ؟
- بابايي ، به خدا نميخواستم اينطوري بشه .
يني اصن قرار نبود كار به اينجاها بكشه .
- كار كدوم نامرديه پسرم ؟! [ اسمايلي پاشنه طلا ! ]
- دوست دخترم !در رابطه با : پسرها هم «پرده بکارت» دارند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر