از این ستون دین به اون ستون

زن : امروز صبح ، باز صاحبخونه اومده بود کرایه ش رو می خواست

تا آخر ماه هم باید شهریه ی دانشگاه بچه ها رو بریزیم

مرد : همه ش تقصیر توئه دیگه، چفد بهت گفتم بچه ها رو مجبور کن نماز بخونن


: در رابطه با

وزیر ارتباطات: اگر بتوانیم جوانان را نماز خوان کنيم،90 درصد مشکلات حل می شود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر