چراغی که به خانه رواست، سوخته!

شما اول چاه نفت‏شهرو مهار کنید، بعد در مورد لکه نفتی خلیج مکزیک هارت و پورت کنید!

در رابطه با: 6 ماه زمان براي مهار چاه نفت‌شهر

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر