نيمه پر ليوان

اگر از نديدن كنسرت شكيرا در افتتاحيه جام جهاني ناراضي هستيد ، به مامور امنيتي بدبختي بيانديشيد كه فينال جام جهاني در ورزشگاه حضور خواهد داشت ، فيس در فيس تماشاگران و تمام بازي را از طريق كانش مشاهده خواهد كرد !
در رابطه با : آغاز جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر