تنها چند ت.ل.م.ب.ه ديگر باقيست !

بنا به حدسيات من اينا رفتن چند تا كارگر افغاني و فيليپيني استخدام كردن . اينا روزي 24 ساعت بكوب زنا ميكنن ، زلزله مصنوعي راه بندازن!

* آقا من از همين الان اعلام مي كنم اگه خدايي نكرده خدايي نكرده اتفاقي از اين قبيل بيفته من به كرامات  ا.ن ايمان پيدا ميكنم!

در رابطه با : نشانه های فعال شدن گسل های تهران دیده می شود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر