ببینم، شما با این خانومی که سر مجسمه رو کمکتون گرفتن، چه نسبتی دارین؟! ها؟!!چیزی که مسلمه اینه که سارقین، همه مرد اند...

چون اگه دختری باهاشون بود، شک نکنید که مامورین وظیفه شناس نیروی انتظامی تاحالا گرفته بودنشون!


در رابطه با : سرقت مجسمه های شهری تهران0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر