در سال " همت مضاعف ، کار مضاعف " به وقوع پیوست

خانم رنز  این حرکت انتحاری و بسیجی وار را " بیلاخی " در چشم همه آنها که به آیتم های مسخره کردن نامگذاری امسال لایک می زندند اعلام کرد .
" ایشان " افزودند : این بانو به عنوان نماد جنبش مضاعف باید سرلوحه مسئولان ما باشد !

در ارتباط با : یک زن در یک هفته دو بار زایمان کرد!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر