بيا بغلم

خدا رحمتش كنه، هروقت اسمش رو مي‌شنوم يا فيلمي ازش مي‌بينم، ياد اون ژست‌هاش تو فيلم‌هاي قبل از انقلاب مي‌افتم كه وقتي چشمش به يه زن خوشگل مي‌افتاد، آب از لب و لوچه‌اش راه مي‌افتاد و دست‌هاش رو به هم مي‌ماليد و چشمك مي‌زد و مي‌رفت سراغ زنه!
.
.
.
در رابطه با: درگذشت رضا كرم‌رضايي

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر