از خواستار تو تا ناخواستار ما

حالا هی تو امیدوار باش... ما که آرزو می کنیم به توافق نرسن

در رابطه با: رهبر ایران خواستار 'توافق' دو قوه شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر