ما می‏گیم خر دستگیر بشه

تو می‏گی پالون خر دستگیر بشه؟!

در رابطه با: الیاس نادران: معاون اول رئیس جمهور باید دستگیر شود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر