یه فنجون دیگه قهوه قبله اینکه برم دره پایینیو اینک : ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی... منصــــــــــــــــــــــــــور... افشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــن... باب دیلــــــــــــــــــــــــــــــــن... حسین تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی... کامران و هومـــــــــــــــــــــــــــــن... در شبی به یاد ماندنی!

در اربطه با : کنسرت باب دیلن در ترکیه0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر