مادر... مرد....!

نادره ي عزيز، سينما را بي مادر كردي.
به استاد ثريا قاسمي هم براي ازدست دادن مادرش تسليت ميگوييم

(قرار نيست كه همه چيز رو به شوخي بگيريم،يك ذره هم جدي باشيم)درارتباط با : حميده خيرآبادي درگذشت

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر