قربونش برم که فقط با خودم میگذره خوش بش!
زیاد ناراحت نباشید... کوچه و خیابون پر از ساسی مانکنه!


در رابطه با : دستگیری ساسی مانکن0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر