سن که رسید به پنجاه !

- حیف که از ما گذشته ... .
دستی به کمر خودش کشید و روزنامه رو به همسرش نشون داد !


در رابطه : 1 میلیون تومان برای هر نوزاد ایرانی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر