اطلاعیه‏ی ماگا

مرکز آمار گهی ایران اعلام نمود: براي مشخص شدن خوشه خانوارها 20 ميليون پيامک فرستاديم (که البته به دلیل استفاده از کلماتی مانند خوشه و آمار در متن آن، پیامک ارسال نشد) و محتوای این پیامک ها به شرح زیر بود:
به شما مبلغی تعلق نمی‏گیرد. با تشکر از تلاش مضاعف شما.

در رابطه با: مرکز آمار ايران: براي مشخص شدن خوشه خانوارها 20 ميليون پيامک فرستاديم.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر