فردا، کیهان

(به نقل از هوگو چاوز) آمریکا با سلاح جدیدش، زمین را در ایتالیا به حرکت درآورد. اهداف آمریکا از این حرکت، همچنان در دست بررسی است.

در رابطه با: رانش زمین در ایتالیا و بی خانمانی هزاران نفر

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر