آستانه تحمل درد

- ... اوووخ... نكنين ديگه... بسه...
.
.
.
در رابطه با: احمدی نژاد: پاسخ ما به تحریم مثل گذشته نخواهد بود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر