جواد لاریجانی vs اوباما !

در راستای این‌که جواد لاریجانی اوباما را سیا نرمه نرمه خطاب نمود، اوباما هم شعر زیر را برای لاریجانی ارسال کرد :

سیاه بودن که جرم نیس! نمیده مزه‌ ساندیس!
تو برو فکر خودت باش! برو مزدورِ کلاش!

در رابطه با : : جواد لاریجانی اوباما را کاکا سیاه نامید

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

جواد لارجانی : من اگر جواب این آقا (اوباما) را ندهم کی میدهد ؟
سخنگوی وزارت خارجه ؟ یا منوچ جون(وزیر خارجه) ؟
در این مملکت همهء دولتمردان و کسانی که دستی در جائی دارند میتوانند حرف بزنند
اینجا آزادی بیان هست ، و ما همگی نظر میدهیم تا چشم آمریکا و آمریکائیا در بیاید

ارسال یک نظر