دل‌گرفته‌گی سیاسی !

+ کشتی‌هات غرق شده ؟

- نه، قطارم چپ شده !

در رابطه با : واژگوني قطار مشهد - تهران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر