حرفیه؟!

کروبی: کیست که نداند جنتی و دوستانش خائن هستند؟


- من من کله گنده...!

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

dayereye kesrat ham az haminja nash'at migirad....

ارسال یک نظر